Privacyverklaring van Op Je Best, bij Evi!

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Op je best, bij Evi! verwerkt van haar klanten.

Indien je klant wordt van Op je best, bij Evi! of om een andere reden persoonsgegevens aan Op je best, bij Evi! verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacyverklaring te verwerken. Wij adviseren je om het Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.


 1. Verantwoordelijke
 2. Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Op je best, bij Evi, Scheijmansplein 5, 06 57069849, 6616 0219 De salon is bereikbaar via info@opjebestbijevi.nl / 06 57068949


 3. Welke gegevens verwerkt Op je best, bij Evi! en voor welk doel
 4. 2.1 De volgende persoonsgegevens verwerkt:

  1. voor- en achternaam, geboortedatum
  2. adresgegevens eventueel postadres (wanneer nodig)
  3. telefoonnummer, e-mailadres
  4. Eventuele gezondheidsgegevens via huiddiagnose/intakeformulier
  5. Voor – en na foto’s

  2.2 Op je best, bij Evi! verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  1. je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan
  2. je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Op je best, bij Evi!
  3. je gezondheidsgegevens worden gebruikt in de voortgang van de behandelingen om deze te monitoren.
  4. Voor- en na foto’s van huidproblemen worden gebruikt om de voortgang van de behandeling te monitoren. Voor- en na foto’s van huid, nagels of wimpers worden gedeeld op Social Media na toestemming van u.

  E-mail berichtgeving:

  Op je best, bij Evi! gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van Op je best, bij Evi! Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.
  Ook wordt je naam en e-mailadres gebruikt om een afspraakbevestiging en afspraakherinnering te sturen.


 5. Bewaartermijnen
 6. Op je best, bij Evi! verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.


 7. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
 8. 4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Op je best, bij Evi! passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.


 9. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
 10. 5.1 Via de eigenaresse van Op je best, bij Evi! kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Op je best, bij Evi! zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

  5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de eigenaresse.

  5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop Op je best, bij Evi! je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgevens.

  5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacyverklaring kunnen worden gericht aan eigenaresse van Op je best, bij Evi via info@opjebestbijevi.nl of 06 57069849.


 11. Wijzigingen
 12. Dit Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacyverklaring te bekijken.